Privacybeleid

Praktijk : Corrie de Jonge begeleiding bij rouw en verlies, gevestigd te Ovezande en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84164867, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Dit privacy statement legt uit hoe deze praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Corrie de Jonge begeleiding bij rouw en verlies verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• uw telefoonnummer(s)
• uw e-mailadres(sen)
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijke verleden of geboorteland, maar ook BSN nummer en bepaalde financiële gegevens.
Corrie de Jonge begeleiding bij rouw en verlies verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. Hooguit komt deze informatie binnen een besloten coaching relatie ter sprake.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Corrie de Jonge begeleiding bij rouw en verlies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Voor het afhandelen van uw betaling,
2. Om u te kunnen berichten, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Corrie de Jonge begeleiding bij rouw en verlies bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waardoor jouw gegevens worden verzameld. Uiteraard houd ik mij hierbij aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen ( in de meeste gevallen 7 jaar)

Delen van persoonsgegevens met derden

Corrie de Jonge begeleiding bij rouw en verlies verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.